Đoán lỗi thiết bị qua tiếng Beep!

Posted: September 29, 2007 in Phần cứng (Hardware)
Tags: , , ,

Sau đây là các Beep Codes cho các BIOS thông dụng hiện nay. Nếu muốn tìm mã cho các BIOS khác vui lòng vào google, search: Tên BIOS + “BIOS Beep Codes” 

AMI (American Megatrends International) BIOS Beep Codes.
AMI BIOS dùng những tiếng beep đều nhau để báo lỗi. Hãy chú ý đếm tiếng kêu và tra theo bảng sau:
Số beep Nghĩa Nguyên nhân có thể
1 Beep (No video) Lỗi làm tươi bộ nhớ Ram Ram cắm ko chặt hoặc Ram hỏng
2 Beeps Lỗi cân bằng bộ nhớ Sai Bus hoặc Ram có vấn đề
3 Beeps Base 64K mem failure Bad memory
4 Beeps Bộ định thời không hoạt động Mainboard có vấn đề
5 Beeps Lỗi ở CPU CPU có vấn đề
6 Beeps 8042 Gate A20 failure Bad CPU or Motherboard
7 Beeps Lỗi ở CPU Sai bus
8 Beeps Lỗi ở Card màn hình VCard có vấn đề
9 Beeps ROM checksum error BIOS có vấn đề
10 Beeps CMOS checksum error Mainboard có vấn đề
11 Beeps Cache memory bad Mainboar và/hoặc CPU có vấn đề

Award BIOS Beep Codes
Award BIOS dùng các tiếng Beep dài ngắn khác nhau và đôi khi có tần số khác nhau để thông báo lỗi
Mã lỗi Nghĩa Nguyên nhân có thể
1 dài, 2 ngắn Lỗi ở Card màn hình Card màn hình có vấn đề
beep liên tục không ngừng Lỗi bộ nhớ Ram Ram hỏng hoặc cắm không chặt
1 dài, 3 ngắn Lỗi ở Card màn hình Card màn hình/bộ nhớ của nó có vấn đề
Nhiều tiếng beeps cao liên tục CPU quá nóng Quạt CPU hỏng
Beeps cao thấp lặp lại liên tục Lỗi ở CPU CPU có vấn đề

Phoenix BIOS Beep Codes
Phoenix BIOS dùng các chuỗi tiếng beep liền nhau để thông báo lỗi, ví dụ 1-2-3 là chuỗi đầu 1 beep, nghỉ, chuỗi kế 2 beeps, nghỉ, chuỗi cuối 3 beeps (hơi dài, em lười dich, để đấy nhé)
BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE
1 – 1 – 2 CPU / motherboard failure Bad CPU / motherboard
1 – 1 – 3 CMOS read/write failure Bad motherboard
1 – 1 – 4 BIOS ROM failure Bad BIOS chip
1 – 2 – 1 Timer failure Bad motherboard
1 – 2 – 2 DMA failure Bad motherboard
1 – 2 – 3 DMA failure Bad motherboard
1 – 3 – 1 Memory refresh failure Bad memory
1 – 3 – 2 64K memory failure Bad memory
1 – 3 – 3 64K memory failure Bad memory
1 – 3 – 4 64K memory failure Bad memory
1 – 4 – 1 Address line failure Bad memory
1 – 4 – 2 Parity error Bad memory
1 – 4 – 3 Timer failure Bad motherboard
1 – 4 – 4 NMI port failure Bad motherboard
2 – 1 – 1 64K memory failure Bad memory
2 – 1 – 2 64K memory failure Bad memory
2 – 1 – 3 64K memory failure Bad memory
2 – 1 – 4 64K memory failure Bad memory
2 – 2 – 1 64K memory failure Bad memory
2 – 2 – 2 64K memory failure Bad memory
2 – 2 – 3 64K memory failure Bad memory
2 – 2 – 4 64K memory failure Bad memory
2 – 3 – 1 64K memory failure Bad memory
2 – 3 – 2 64K memory failure Bad memory
2 – 3 – 3 64K memory failure Bad memory
2 – 3 – 4 64K memory failure Bad memory
2 – 4 – 1 64K memory failure Bad memory
2 – 4 – 2 64K memory failure Bad memory
2 – 4 – 4 64K memory failure Bad memory
2 – 4 – 4 64K memory failure Bad memory
3 – 1 – 1 Slave DMA failure Bad motherboard
3 – 1 – 2 Master DMA failure Bad motherboard
3 – 1 – 3 Interrupt controller failure Bad motherboard
3 – 1 -4 Slave IC failure Bad motherboard
3 – 2 -2 Interrupt Controller failure Bad motherboard
3 – 2 – 3 <RESERVED>
3 – 2 – 4 Keyboard control failure Bad motherboard
3 – 3 – 1 CMOS batter failure Bad CMOS battery
3 – 3 – 2 CMOS configuration error Incorrect setting
3 – 3 – 3 <RESERVED>
3 – 3 – 4 Video memory failure Bad video card or memory
3 – 4 – 1 Video init failure Bad video card or memory
4 – 2 – 1 Timer failure Bad motherboard
4 – 2 – 2 CMOS shutdown failure Bad motherboard
4 – 2 – 3 Gate A20 failure Bad motherboard
4 – 2 – 4 Unexpected interrupt Bad processor
4 – 3 – 1 RAM test failure Bad memory
4 – 3 – 3 Timer failure Bad motherboard
4 – 3 – 4 RTC failure Bad motherboard
4 – 4 – 1 Serial port failure Bad motherboard
4 – 4 – 2 Parallel port failure Bad motherboard
4 – 4 – 3 Coprocessor failure Bad motherboard or CPU.
9 – 2 – 1 Video adapter incompatibility Use a different brand of video card

Một số cách để vào CMOS setup:
Bình thường để vào CMOS chỉ cần nhấn [del] , nếu không ổn thì thử các phím [F1], [F2], [Esc] (thông thường trong quá trình post có thể nhìn thấy thông báo để nhấn nút nào đó để vào Cmos. Tuy nhiên một số máy cũ thì còn dùng các tổ hợp phím như CTRL + ALT + ESC ; CTRL + ALT + INS ; CTRL + ALT + ENTER ; CTRL + ALT + S ; Mũi tên lên ; Mũi tên xuống.
Lưu ý 2 loại sau:
ACER BIOS: Nhấn và giữ phím F10 từ sau khi khởi động đến khi nghe 2 tiếng Beeps
AMI BIOS(cũ): Nhấn [Insert] và giữ đến khi vào được Cmos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s